• Foto_Header_Website_ROM_0007_ROMshow1.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0016_ROMshow2016.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0017_ROMshow2016.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0027_Buttondag_0161126.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0019_Touwen.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0022_Buttons.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0010_OpenLesdag.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0028.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0009_Buttondag1.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0015_Minis-op-een-rijtje.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0008_Opvolgboekjes.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0012_WK_Maanrock.jpg
 • Foto_Header_Website_ROM_0013_PK_Beloften_2016.jpg

Sinds enkele jaren zijn de ROM Skippers Mechelen één van de grootste rope skipping clubs van België, en zo'n grote club draaiende houden, lukt natuurlijk niet zonder een goeie organisatie.

Tientallen lesgevers, ouders en sympathisanten zorgen ervoor dat alles georganiseerd geraakt, van de wekelijkse trainingen tot de jaarlijkse evenementen, van de kledij tot de financiën.

Maar hoe zit onze club eigenlijk in elkaar?

Weetjes

Laat ons beginnen met enkele weetjes over onze club:

 • ROM Skippers Mechelen bestaat 30 jaar, de club werd in 1993 opgericht door Johan Brasseur.
 • De club telt meer dan 300 leden
 • Elke week richten we 67 uur training in, aan 30 verschillende groepen; 21 recreatieve groepen en 9 competitie-groepen.
 • Elke week staan meer dan 50 lesgevers paraat om aan al die groepen training te geven. We geloven dat een goeie opleiding van onze lesgevers is belangrijk, en we stimuleren dan ook dat ze specifieke lesgevers-opleidingen voor rope skipping volgen. 

Even situeren

ROM Skippers Mechelen is aangesloten bij Gymfed, de Vlaamse gymnastiekfederatie.

Op Europees niveau worden we overkoepeld door ERSO (European Rope Skipping Organization).

Op wereldniveau tenslotte is er het IJRU (International Jump Rope Skipping Federation)

RSC ROM Skippers Mechelen VZW

Onze club is sinds 19/02/2014 een VZW geworden, omdat we ervan overtuigd zijn dat een grote club op een zo professioneel mogelijke manier moet worden geleid.

Ook kunnen we zo onze vrijwilligers beschermen voor de "hoofdelijke aansprakelijkheid" indien er iets gebeurd; de vrijwilligers kunnen niet meer aansprakelijk gesteld worden als er iets gebeurt (een ongeval, brand, ...); het is de VZW die deze verantwoordelijkheid draagt.

Bijkomend laat de stad Mechelen haar subsidies deels afhangen van het feit of de club een VZW is of niet.

De structuur van ROM Skippers Mechelen ziet er zo uit:

Structuur VZW

 

Meer info over elk van deze onderdelen vind je in deze presentatie.

En natuurlijk... Als je interesse zou hebben om ons een handje te helpen... Stuur dan zeker een mailtje naar of naar één van de mailadressen in de powerpoint!

 

Onze visie

Onze club draagt de sport en sportiviteit hoog in het vaandel. En dat vertaalt zich in onze visie:
 • We willen rope skipping in "al zijn vormen” aanbieden (indien mogelijk)
 • We beschouwen onze recreatieve groepen en onze competitie-groepen als gelijkwaardige groepen, waarbij de ene de andere versterkt (in beide richtingen)
 • We streven naar kwaliteit op alle vlakken; Kwaliteitsvolle trainingen, trainers met een goede opleiding, een opleiding voor nieuwe trainers die (ook daarna) door ervaren trainers worden ondersteund en begeleid, een kwaliteitsvolle en goed uitgebouwde structuur (zowel op sportief als op organisatorisch vlak), evenementen die goed georganiseerd zijn, ...
 • We houden onze lidgelden democratisch en willen onze trainingen toegankelijk maken voor iedereen
 • We willen de sport rope skipping uitdragen en we maken zoveel mogelijk reclame voor onze sport

 

ROMlogo1 witklein© ROM Skippers Mechelen vzwLogoGymfed small

Moststraat 1 - 2811 Hombeek
Facturatieadres: Van Arteveldelaan 6 - 2820 Bonheiden
IBAN: BE78 9731 1246 7086 - BIC: ARSPBE22
BTW: BE0546.727.434
RPR Antwerpen afdeling Mechelen
 
Back to Top